Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Link to this comparison view

akupunktor [2017/06/24]
perkaald
akupunktor [2017/06/24] (nåværende versjon)
perkaald [Elisabet Norstrand Jervell]
Linje 16: Linje 16:
 \\  \\ 
 Tlf.: 3278 4446\\  Tlf.: 3278 4446\\ 
-Mob.: 902 5967\\ +Mob.: 9203 4985\\ 
 Fax:  3278 6332\\  Fax:  3278 6332\\ 
 e-mail: elisabetnojensen@gmail.com\\ \\  e-mail: elisabetnojensen@gmail.com\\ \\ 
Linje 62: Linje 62:
 Kilder: NHLs brosjyre om NAFOs brosjyre om akupunktur Kilder: NHLs brosjyre om NAFOs brosjyre om akupunktur
  
-**Timeavtaler kan gjøres over telefon 3278 4446, 9902 5967 eller over e-mail: elisabetnojensen@gmail.com**+**Timeavtaler kan gjøres over telefon 3278 4446, 9203 4985 eller over e-mail: elisabetnojensen@gmail.com**
  %2017/%06/%24, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald