Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Link to this comparison view

dr._med._ragna_brandt [2014/01/20] (nåværende versjon)
perkaald opprettet
Linje 1: Linje 1:
 +**{{:ragna_overskrift.jpg?300|}}**  {{ :ragna_kontor_2013_038_2_.jpg?300|}}\\
 +**Gestaltterapeut under utdanning**\\ 
 +
 +Jeg har kontor på Sommerfryd mandager og onsdager.\\  
 +Timeavtaler kan gjøres over telefon 9088 4007\\ 
 +over e-post til ragna.brandt@web.de \\
 +Se ellers hjemmeside www.ragnabrandt.no \\
 +Pris: Kr 500,- for 60 minutters behandling.\\
 +
 +**Min faglige bakgrunn**\\
 +Legeutdannelse fra «Humboldt Universitet Berlin», Tyskland, 2003. Doktorgrad ved 
 +Sosialmedisinsk institutt, Humboldt Universitet Berlin, 2005. Siden 2006 har jeg 
 +jobbet i Norge som lege og fikk erfaring fra psykiatri og rusfeltet. Som terapeut har jeg jobbet både med grupper, par og individuelt. Siden 2001 videreutdanner jeg meg i psykoterapi/
 +gestaltterapi på Norsk Gestaltinstitutt i Oslo.\\
 +
 +**Hva er gestaltterapi?**\\
 +Gestalt er et tysk ord som kan oversettes med «et meningsfylt hele». Gestaltterapi er en 
 +psykoterapeutisk retning med dype røtter i humanistisk eksistensielle teorier. Terapien foregår 
 +primært gjennom samtaler. Gestaltterapi egner seg til personlig utvikling, bearbeidelse av 
 +tidligere opplevelser eller det å stå i vanskelige livssituasjoner.\\ 
 +
 +Jeg tilbyr individuelle samtaler. Tema i terapi kan være angst, tristhet, slitenhet, usikkerhet 
 +i nære relasjoner eller følelsen av å «ikke leve livet helt» - for å gi noen eksempler. 
 +Ønsker du en fortrolig samtalepartner er du velkommen til å ta kontakt med meg!\\
 +
 +**Utfyllende informasjon** ..finner du på hjemmesiden min: www.ragnabrandt.no\\
  %2014/%01/%20, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald