Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Link to this comparison view

fysioterapeut_jan_a_haug [2019/09/10]
perkaald
fysioterapeut_jan_a_haug [2019/09/10] (nåværende versjon)
perkaald
Linje 11: Linje 11:
 \\ \\
   
-Timeavtaler kan gjøres over telefon 9113 9627\\ +Timeavtaler kan gjøres over telefon **9113 9627**\\ 
-eller på e-mail: janhaug61@gmail.com\\+eller på e-mail: **janhaug61@gmail.com**\\
 \\ \\
  
  %2019/%09/%10, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald