Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Link to this comparison view

klinisk_psykolog_per_kaald [2019/09/13]
perkaald
klinisk_psykolog_per_kaald [2019/09/13] (nåværende versjon)
perkaald
Linje 2: Linje 2:
 {{:per_kaald_maturascript.jpg?200 |}}{{ :per1.jpg?300|}} {{:per_kaald_maturascript.jpg?200 |}}{{ :per1.jpg?300|}}
 \\ \\
 +==== Spes. klinisk psykologi ====
  
 **Badeveien 1**\\ **Badeveien 1**\\
 **3370 VIKERSUND** **3370 VIKERSUND**
 \\ \\
 +\\
 +Psykologutdannelse fra St. Olaf College, USA og Universitetet i Oslo 
 +våren 1982.Godkjent spesialist i klinisk psykologi i 1988.\\
 +\\
 +Yrkeserfaring fra psykiatrisk poliklinikk, rusmiddelinstitusjon, PPT, Forsvaret. Selvstendig praksis på fulltid fra 1991. Omdannet til aksjeselskap i 1996. \\
 +\\
 +Individuelle samtaler, parsamtaler, gruppeterapi. Veiledning av ulike yrkesgrupper.
 +Sakkyndig arbeid for retten i barnevern-, familie- og straffesaker. \\
 +\\
 +Timebestilling over telefon **3278 8580, 9053 2255** \\
 +Eller e-mail: **per.kaald@sommerfryd.net**. 
  
  %2019/%09/%13, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald