Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Link to this comparison view

mainmenu [2019/09/13]
perkaald
mainmenu [2019/09/18] (nåværende versjon)
perkaald
Linje 9: Linje 9:
   * [[:Psykolog Filip Tufte Johansen]]   * [[:Psykolog Filip Tufte Johansen]]
   * [[:Fysioterapeut Jan A Haug]]      * [[:Fysioterapeut Jan A Haug]]   
 +  * [[:Veileder Tøri Mellemstrand]]
  
  
  %2019/%09/%18, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald