Oppfølgingsenheten Frisk

Oppfølgingsenheten Frisk har avdelingskontor i Vikersund
med hovedkontor i Moelv.

Badeveien 1
3370 Vikersund

Tlf. 32 78 83 22 www.oppfrisk.no
Marit Hjelmesæth: tlf. 91 61 74 43, marit.hjelmeseth@oppfrisk.no
Jan A. Haug: tlf. 91 13 96 27, jana.haug@oppfrisk.no
Odd Ramstad: tlf. 92 42 76 27, odd.ramstad@oppfrisk.no
Siv J. S. Ingebo: tlf. 90 82 09 40, siv.ingebo@oppfrisk.no

Vi utfører:
Vurdering – tiltak – oppfølging av sykemeldte og de som er i ferd med å bli det

Vurdering/kartlegging av:

  • arbeidsplass
  • individuell funksjonsevne
  • utvidet arbeidsplassvurdering\\`

Arbeidsplassvurderingen foretas på arbeidsplassen etter standardiserte rutiner og med fokus på virksomhetens krav. Vi gir så veiledning om tilrettelegging på arbeidsplass i samarbeid med arbeidstaker og arbeidsgiver, og hver arbeidstaker får personlig oppfølging hele veien. Arbeidsplassvurderingen dekkes i helhet av NAV, da våre fysioterapeuter i Vikersund er godkjente gjennom NFFs kurs i ergonomi.

Hensikt:

  • Forebygge sykemelding
  • Få sykemeldte tilbake i arbeid
  • Forebygge senere sykefraværHvem kan fremme ønske om en arbeidsplassvurdering:

  • Behandlende lege/fastlege
  • NAV
  • Arbeidstaker
  • Arbeidsgiver


Aktivitetsorienterte tiltak i grupper eller individuelt
Tiltakene iverksettes for å bedre de fysiske forutsetningene for å mestre jobben. Vi baserer oss på den nyeste forskningen innen feltet og gode kvalitetstestede metoder.

Prosjekter, kurs og foredrag
Frisk deltar i flere arbeidshelseprosjekter. Vi arrangerer ulike kurs og holder jevnlig foredrag innenfor temaer om arbeidshelse. Eksempel på temaer i våre kurs er stressmestring, kommunikasjon, konflikthåndtering og grensesetting.

KOMPETANSENETTVERK I FRISK
Oppfølgingsenheten Frisk har etablert et kompetansenettverk og samarbeider med en rekke dyktige aktører innenfor arbeidshelse i Hedmark, Oppland og Buskerud. Med oss på laget har vi fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, livsstyrketrenere, HMS-veiledere, helsepedagog, leger, spesialsykepleier i psykiatri, sykepleier og bedriftspedagog. Vi knytter også til oss annen spesialkompetanse ved behov. Vi samarbeider nært med arbeidsgivere, arbeidstakere, NAV, fastleger, sykehus, arbeids-medisiner og utredningsinstanser.
%2009/%04/%17, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald