Dette er en gammel revisjon av dokumentet!


=====Oppfølgingsenheten Frisk=====

Oppfølgingsenheten Frisk har avdelingskontor i Vikersund med hovedkontor i Moelv.

Badeveien 1 3370 Vikersund

Tlf. 32 78 83 22. www.oppfrisk.no Marit Hjelmesæth: tlf. 91 61 74 43, marit.hjelmeseth@oppfrisk.no Jan A. Haug: tlf. 91 13 96 27, jana.haug@oppfrisk.no Odd Ramstad: tlf. 92 42 76 27, odd.ramstad@oppfrisk.no Siv J. S. Ingebo: tlf. 90 82 09 40, siv.ingebo@oppfrisk.no

Vi utfører:

Vurdering – tiltak – oppfølging av sykemeldte og de som er i ferd med å bli det

Vurdering/kartlegging av: ● arbeidsplass ● individuell funksjonsevne ● utvidet arbeidsplassvurdering

Arbeidsplassvurderingen foretas på arbeidsplassen etter standardiserte rutiner og med fokus på virksomhetens krav. Vi gir så veiledning om tilrettelegging på arbeidsplass i samarbeid med arbeidstaker og arbeidsgiver, og hver arbeidstaker får personlig oppfølging hele veien. Arbeidsplassvurderingen dekkes i helhet av NAV, da våre fysioterapeuter i Vikersund er godkjente gjennom NFFs kurs i ergonomi.

Hensikt: ● Forebygge sykemelding ● Få sykemeldte tilbake i arbeid

   		● Forebygge senere sykefravær

Hvem kan fremme ønske om en arbeidsplassvurdering:

	● Behandlende lege/fastlege ● NAV ● Arbeidstaker ● Arbeidsgiver 
	

Aktivitetsorienterte tiltak i grupper eller individuelt Tiltakene iverksettes for å bedre de fysiske forutsetningene for å mestre jobben. Vi baserer oss på den nyeste forskningen innen feltet og gode kvalitetstestede metoder.

Prosjekter, kurs og foredrag Frisk deltar i flere arbeidshelseprosjekter. Vi arrangerer ulike kurs og holder jevnlig foredrag innenfor temaer om arbeidshelse. Eksempel på temaer i våre kurs er stressmestring, kommunikasjon, konflikthåndtering og grensesetting.

KOMPETANSENETTVERK I FRISK Oppfølgingsenheten Frisk har etablert et kompetansenettverk og samarbeider med en rekke dyktige aktører innenfor arbeidshelse i Hedmark, Oppland og Buskerud. Med oss på laget har vi fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, livsstyrketrenere, HMS-veiledere, helsepedagog, leger, spesialsykepleier i psykiatri, sykepleier og bedriftspedagog. Vi knytter også til oss annen spesialkompetanse ved behov. Vi samarbeider nært med arbeidsgivere, arbeidstakere, NAV, fastleger, sykehus, arbeids-medisiner og utredningsinstanser.
%2009/%04/%17, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald