Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Link to this comparison view

psykolog [2013/02/01]
perkaald [Per Kaald]
psykolog [2019/09/12] (nåværende versjon)
perkaald
Linje 15: Linje 15:
 Tlf.: 3278 8580\\  Tlf.: 3278 8580\\ 
 Mob.: 9053 2255\\  Mob.: 9053 2255\\ 
-Fax:  3278 6332\\ +\\ 
 per.kaald@sommerfryd.net per.kaald@sommerfryd.net
 \\  \\ 
Linje 31: Linje 31:
    
  
-For tiden kan jeg ikke ta inn nye klienter uten etter særskit avtale pga for stor pågang. +For tiden kan jeg ikke ta inn nye klienter uten etter særskilt avtale pga for stor pågang. 
  %2019/%09/%12, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald