Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Link to this comparison view

psykolog [2013/02/01]
perkaald [Per Kaald]
psykolog [2014/10/15] (nåværende versjon)
perkaald [Per Kaald]
Linje 31: Linje 31:
    
  
-For tiden kan jeg ikke ta inn nye klienter uten etter særskit avtale pga for stor pågang. +For tiden kan jeg ikke ta inn nye klienter uten etter særskilt avtale pga for stor pågang. 
  %2014/%10/%15, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald