Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Link to this comparison view

psykolog [2014/10/15]
perkaald [Per Kaald]
psykolog [2019/09/12] (nåværende versjon)
perkaald
Linje 15: Linje 15:
 Tlf.: 3278 8580\\  Tlf.: 3278 8580\\ 
 Mob.: 9053 2255\\  Mob.: 9053 2255\\ 
-Fax:  3278 6332\\ +\\ 
 per.kaald@sommerfryd.net per.kaald@sommerfryd.net
 \\  \\ %2014/%10/%15
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald