Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Link to this comparison view

psykolog_filip_tufte_johansen [2019/09/06]
perkaald
psykolog_filip_tufte_johansen [2019/10/14] (nåværende versjon)
perkaald [Psykolog Filip Tufte Johansen]
Linje 1: Linje 1:
-{{ :filip_tufte_johansen_full_storrelse.jpg?300|}}==== Psykolog Filip Tufte Johansen ====+{{ :filip_tufte_johansen_full_storrelse.jpg?300|}} 
 +==== Psykolog Filip Tufte Johansen ====
 **Utdannet ved Universitetet i Bergen**\\ **Utdannet ved Universitetet i Bergen**\\
 \\ \\
 **Tilbyr korttids dynamisk psykoterapi (ISTDP)**\\ **Tilbyr korttids dynamisk psykoterapi (ISTDP)**\\
 \\ \\
-**Pris: 45 min kr 1 050,-**\\ +**Pris: 1 time kr  850,-**\\ 
-**Pris: 90 min kr 1 950,-**\\+
  
 Terapitimene tilbys på ettermiddag/kveld.\\ Terapitimene tilbys på ettermiddag/kveld.\\%2019/%10/%14, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald