Psykologspesialist

Badeveien 1
3370 VIKERSUND

Spesialist i arbeidspsykologi. Yrkeserfaring fra Molde sykehus,
NAV og privat bo- og rehabiliteringstilbud for personer
med psykiske vansker og rusproblematikk.

- Utredning og behandling av psykiske helseplager
- Kartlegging og utredning arbeidsrelaterte utfordringer
- Kognitiv terapi

Pris: 1 time kr 750,-

Terapitimer tilbys på ettermiddag/kveld. Timebestilling på telefon 976 22 952 eller e-post joanna@sommerfryd.net
%2020/%11/%15, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald