Dette er en gammel revisjon av dokumentet!Gestaltterapeut under utdanning

Jeg har kontor på Sommerfryd mandager og onsdager.
Timeavtaler kan gjøres over telefon 9088 4007
over e-post til ragna.brandt@web.de
Se ellers hjemmeside www.ragnabrandt.no
Pris: Kr 500,- for 60 minutters behandling.

Min faglige bakgrunn
Legeutdannelse fra «Humboldt Universitet Berlin», Tyskland, 2003. Doktorgrad ved Sosialmedisinsk institutt, Humboldt Universitet Berlin, 2005. Siden 2006 har jeg jobbet i Norge som lege og fikk erfaring fra psykiatri og rusfeltet. Som terapeut har jeg jobbet både med grupper, par og individuelt. Siden 2001 videreutdanner jeg meg i psykoterapi/ gestaltterapi på Norsk Gestaltinstitutt i Oslo.

Hva er gestaltterapi?
Gestalt er et tysk ord som kan oversettes med «et meningsfylt hele». Gestaltterapi er en psykoterapeutisk retning med dype røtter i humanistisk eksistensielle teorier. Terapien foregår primært gjennom samtaler. Gestaltterapi egner seg til personlig utvikling, bearbeidelse av tidligere opplevelser eller det å stå i vanskelige livssituasjoner.

Jeg tilbyr individuelle samtaler. Tema i terapi kan være angst, tristhet, slitenhet, usikkerhet i nære relasjoner eller følelsen av å «ikke leve livet helt» - for å gi noen eksempler. Ønsker du en fortrolig samtalepartner er du velkommen til å ta kontakt med meg!

Utfyllende informasjon ..finner du på hjemmesiden min: www.ragnabrandt.no
%2014/%01/%20, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald