Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Link to this comparison view

ragna_brandt [2014/01/20]
perkaald
ragna_brandt [2014/01/20] (nåværende versjon)
perkaald
Linje 1: Linje 1:
-**{{:ragna_overskrift.jpg?300|}}**\\                      {{:ragna_kontor_2013_038_2_.jpg?200|}} +**{{:ragna_overskrift.jpg?300|}}**  {{ :ragna_kontor_2013_038_2_.jpg?300|}}\\ 
-**Gestaltterapeut under utdanning**\\+**Gestaltterapeut under utdanning**\\ 
  
 Jeg har kontor på Sommerfryd mandager og onsdager.\\   Jeg har kontor på Sommerfryd mandager og onsdager.\\  
Linje 24: Linje 24:
 Ønsker du en fortrolig samtalepartner er du velkommen til å ta kontakt med meg!\\ Ønsker du en fortrolig samtalepartner er du velkommen til å ta kontakt med meg!\\
  
-Utfyllende informasjon ..finner du på hjemmesiden min: www.ragnabrandt.no\\+**Utfyllende informasjon** ..finner du på hjemmesiden min: www.ragnabrandt.no\\
  
  %2014/%01/%20, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald