Elisabet Norstrand Jervell

Akupunktør NAFO (norsk akupunkturforening)


Badeveien 1
3370 Vikersund


Tlf.: 3278 4446
Mob.: 9203 4985
Fax: 3278 6332
e-mail: elisabetnojensen@gmail.com


Hva er akupunktur?

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsform som gjennom både lang erfaring og moderne medisinsk forskning har vist seg å være en effektiv behandlingsmetode med svært få bivirkninger.

I kinesisk medisin ser en på kroppen som en helhet bestående av en rekke vitale organer og energibaner (meridianer) som binder organene sammen. I dette kretsløpet skal energien (qi) strømme fritt og harmonisk – dette er forutsetning for god helse.

Det er forskjellige faktorer som kan påvirke gjennomstrømmingen av qi, eksempelvis vil en ubalanse mellom hvile og aktivitet, varme og kulde, feil kosthold, langvarig ubearbeidede følelser, emosjonelle sjokk osv kunne føre til at energien enten stopper opp eller ”løper løpsk” – og sykdom og smerter er et faktum.

Hensikten med bruk av nåler – og andre verktøy akupunktører benytter seg av f.eks kopping og brennende moxa – er å få energien til å flyte gjennom kretsløpet igjen – slik at den kan utføre sine funksjoner bl.a gi næring til de vitale organene og beskytte kroppen mot ytre helseskadelige faktorer. Akupunktur stimulerer kroppens egne helbredelsesprosesser.

Akupunktur benyttes gjerne i forbindelse med:

• Astma, bronkitt og allergier • Sykdommer hos barn • Bihulebetennelse • Eksem • Frozen shoulder • Helvetesild, øresus og svimmelhet • Hodepine / migrene • Hormonelle forstyrrelser • Høyt blodtrykk • Immunsykdommer • Infertilitetsproblemer • Kretsløpsproblemer (bl.a angina pectoris) • Lettere former for angst og depresjoner • Lidelser i sanseorganene • Mage og tarmlidelser • Menstruasjonsproblemer • Problemer i overgangsalderen • Reumatiske sykdommer • Ryggsmerter • Røykavvenning og ved lette abstinensproblemer • Smerter, alle typer • Svangerskapskvalme og smertelindring under fødsel • Søvnproblemer • Tennisalbue • Urinveislidelser

Kilder: NHLs brosjyre om NAFOs brosjyre om akupunktur

Timeavtaler kan gjøres over telefon 3278 4446, 9203 4985 eller over e-mail: elisabetnojensen@gmail.com
%2020/%11/%15, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald