Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Link to this comparison view

sommerfryd_fysioterapi [2013/10/03]
perkaald
sommerfryd_fysioterapi [2019/08/20] (nåværende versjon)
perkaald
Linje 7: Linje 7:
 \\ \\
 Tlf.: **3130 1595**\\ Tlf.: **3130 1595**\\
-E-post: sirpa.lilja@sommerfryd.net\\+E-post: sel-lilj@online.no\\
 \\ \\
 \\ \\%2013/%10/%03, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald