Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Link to this comparison view

start [2008/01/12]
perkaald
start [2008/01/12] (nåværende versjon)
perkaald
Linje 1: Linje 1:
-{{sommerfryd_-_bilde_til_hjemmeside2.jpg?400 |}}+{{sommerfryd_-_bilde_til_hjemmeside2.jpg?450 |}}%2008/%01/%12, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald