Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Link to this comparison view

treningssenter [2014/03/09]
perkaald [Prisliste:]
treningssenter [2018/01/12] (nåværende versjon)
perkaald [Prisliste:]
Linje 85: Linje 85:
  
 ====== Prisliste: ====== ====== Prisliste: ======
-Årskort:            **kr 2 800 ** +Årskort:            **kr 2 400 ** 
 \\  \\ 
-Halvårskort:   **kr 1 600** (Nye halvår: kr 1 500)+Halvårskort:   **kr 1 500** 
 \\  \\ 
 Kvartalskort:  **kr 900** Kvartalskort:  **kr 900**%2018/%01/%12, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald