Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Link to this comparison view

treningssenter [2018/01/12]
perkaald [Prisliste:]
treningssenter [2019/09/10] (nåværende versjon)
perkaald
Linje 43: Linje 43:
 \\  \\ 
  
-**Resepsjonen er betjent hver dag på dagtid samt \\ +**Resepsjonen er betjent 3 dager i uken. \\
-mandag og torsdag kl 18-20+
 \\ \\
 \\  \\ 
Linje 62: Linje 61:
  
 \\ \\
-Helge (kiropraktor) og Per (psykolog) tilbyr oppfølging og veiledning+Sirpa (fysioterapeut) og Per (psykolog) tilbyr oppfølging og veiledning
 i henholdsvis vekttrening og kondisjonstrening. \\ i henholdsvis vekttrening og kondisjonstrening. \\
-Resepsjonen er betjent 2 kvelder i uken (mandag og torsdag) \\   +Resepsjonen er for tiden betjent 3 dager i uken\\   
-i tiden kl 17-20. \\ + 
 Du kan her eller på telefon/e-mail gjøre avtale om veiledning både i bruk av apparater og i generelle treningsspørsmål.  Du kan her eller på telefon/e-mail gjøre avtale om veiledning både i bruk av apparater og i generelle treningsspørsmål. 
 \\ \\
Linje 73: Linje 72:
 \\ \\
 \\ \\
-Medlemskap kan kjøpes alle kvelder resepsjonen er betjent,  +Medlemskap kan kjøpes alle dager resepsjonen er betjent,  
-samt på dagtid når kiropraktor eller psykolog er til stede.  +samt når fysioterapeut eller psykolog er til stede.  
-Du kan også bestille ved å sende e-mail til treningssenter@sommerfryd.net.+Du kan også bestille ved å sende e-mail til treningssenter@sommerfryd.net. Har du allerede treningskort, kan du betale for den ønskede tid på \\ kt nr **2270 21 65761** og sende melding til Per på mob **9053 2255** eller treningssenter@sommerfryd.net. Vi vil da åpne kortet ditt i løpet av 24 timer
 \\  \\ 
 \\  \\ %2018/%01/%12, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald