Badeveien 1
3370 VIKERSUND

Tlf.: 3278 8580
Mob.: 9094 9096
E-mail: post@bjerkebo.no

Individuell veiledning, veiledning i grupper, barn-, ungdom- og foreldreveiledning samt veiledning av ledere og ansatte i bedrift


Veiledning– Individuelt og gruppe
Veiledning og coaching har som hensikt å bidra til bevisstgjøring, refleksjon, utvikling, læring og endring. I dagens samfunn legges det stor vekt på ansvar for og mulighet til læring og utvikling. I samtalene er det derfor viktig å legge til rette for at alle skal få mulighet til å ta i bruk hele sitt potensiale på en best mulig måte.

Ungdomscoaching og foreldreveiledning
Ungdomsårene er en sårbar periode hvor de unge står ovenfor mange viktige valg. Det er i disse årene vi legger fundamentet for resten av livet vårt, og mange unge opplever det som en emosjonell berg-og-dal-bane hvor forandringer skjer raskt, både i hjernen og i kroppen. For noen er det en periode preget av lav selvtillit, høyt forventningspress og mangel på retning og motivasjon. Målet med coachingen er, gjennom tillit og trygghet, å hjelpe ungdommen til å finne drivkraft og motivasjon til å se sitt eget potensial og til å ta bevisste og gode valg.

Å være en god foreldrestøtte når det stormer som verst er ingen liten oppgave, og det er ikke alltid like lett å hjelpe tenåringen på veien til å bli en ansvarlig og selvstendig person. Det kan være en forvirrende tid for den unge, og en prøvelse for de voksne. Noen ganger blir utfordringene i samspillet så utfordrende til at det er vanskelig å løse det på egenhånd. I samtalene bruker vi tid på å bevisstgjøre og reflektere over egen foreldrerolle, og å foreta nødvendige justeringer.

#psyktnormalt
Et undervisningsprogram for ungdom, foreldre og lærere som er utviklet gjennom et samarbeid mellom Modum Bad og Modum Kommune. Hensikten med programmet er å fremme livsmestring og opplysning om psykisk helse blant ungdom i den norske skolen.
#psyktnormalt handler om forebygging og bevisstgjøring og skal hjelpe ungdommen med å håndtere vanlige psykiske vansker som angst, depresjon, overdreven grubling og bekymringer. Programmet lærer ungdommen om ulike følelser og viser hvordan det er mulig å håndtere og regulere vanskelige tanker og følelser på en ny måte, med nyttige verktøy. Det normaliserer det å ha psykiske utfordringer og gjør det lettere for ungdommen å oppsøke hjelp dersom de strever psykisk. Undervisningsprogrammet gjennomføres på 8. trinn i ungdomsskolen – 4 undervisningstimer til elever, 1 forelesningstime for foreldre og 1 for lærere. I tillegg tilbys individuell veiledning / gruppeveiledning til ungdom og foreldre dersom det er ønske eller behov for det.

COS-P –Foreldreveiledningskurs
Circle of Security - Trygghetssirkelen er en behandlingsmodell som har som mål å fremme trygg tilknytning og godt samspill mellom foreldre og barn (0-12 år). Gjennom refleksjoner, samtaler, verktøy og øvelser gjør kurset deg mer bevisst på egne holdninger, følelser og handlinger, og hjelper deg til å forstå bedre hvilke behov barna har og hvilke signaler de gir. Ved å forstå og møte disse behovene bedre vil du hjelpe barna dine til å bli trygge, utvikle god selvregulering, sosial kompetanse, utvikling og læring, og på den måten sørge for at de også står sterkere rustet til å møte utfordringer senere i livet.

Kurset går over 8 ganger, à 2 timer. Gjennomføres i gruppe eller individuelt. Les mer om tilbudene på www.bjerkebo.no

Priser:
Førstegangssamtale (90min): 600 kr
Oppfølgende samtaler (60min): 400 kr

Egne pakketilbud og priser for kurs og gruppeveiledninger.
Timeavtaler kan gjøres over telefon 90 94 90 96.
%2019/%09/%20, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald