Dette er en gammel revisjon av dokumentet!
Badeveien 1, 3370 Vikersund

Timebestilling tlf 3278 6655 kl 08-15

——————

Dr. Rune Varild mandag, tirsdag, torsdag og fredag ———————— Dr. Pål Steiran mandag, onsdag og fredag

—–——-——-
—- Sykepleier Ingvild B Fjermestad ——–Helsesekretær Stine Tveiten—————- Sykepleier Susanne Skaro Bekkestad
%2014/%12/%21, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald