Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Link to this comparison view

vikersund_klinikk [2014/12/21]
perkaald
vikersund_klinikk [2016/12/18] (nåværende versjon)
perkaald
Linje 1: Linje 1:
-\\ 
 {{vikersund_klinikk.jpg|}} {{vikersund_klinikk.jpg|}}
 \\ \\
Linje 10: Linje 9:
 **Dr. Rune Varild**  mandag, tirsdag, torsdag og fredag   ------------------------ **Dr. Pål Steiran** mandag, onsdag og fredag\\ **Dr. Rune Varild**  mandag, tirsdag, torsdag og fredag   ------------------------ **Dr. Pål Steiran** mandag, onsdag og fredag\\
  
------{{ingvild_b_fjermestad_6cm.jpg|}}-------{{:stine_2010d.jpg?200|}}-------{{susanne_skaro_bekkestad_6cm.jpg|}}\\ +-----{{ingvild_b_fjermestad_6cm.jpg|}}---------------------------------------------------------------{{:marte_jpeg.jpg?170|}}\\ 
----- **Sykepleier Ingvild B Fjermestad** --------**Helsesekretær Stine Tveiten**----------------  **Sykepleier Susanne Skaro Bekkestad**\\+---- **Sykepleier Ingvild B Fjermestad** ---------------------------------------------------------------**Helsesekretær Marte Råen**-----\\ 
  
  
  
  %2016/%12/%18, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald