Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Link to this comparison view

oppfolgingsenheten_frisk [2009/04/17]
perkaald
oppfolgingsenheten_frisk [2009/04/17] (nåværende versjon)
perkaald
Linje 1: Linje 1:
-=====Oppfølgingsenheten Frisk=====\\+{{frisk-for-web2.jpg|}}====== Oppfølgingsenheten Frisk ======
  
-Oppfølgingsenheten Frisk har avdelingskontor i Vikersund+Oppfølgingsenheten Frisk har avdelingskontor i Vikersund\\
 med hovedkontor i Moelv. med hovedkontor i Moelv.
  
-Badeveien 1 +**Badeveien 1\\ 
-3370 Vikersund+3370 Vikersund**
  
-Tlf. 32 78 83 22. www.oppfrisk.no +Tlf. 32 78 83 22 www.oppfrisk.no\\ 
-Marit Hjelmesæth:  tlf. 91 61 74 43, marit.hjelmeseth@oppfrisk.no +Marit Hjelmesæth: tlf. 91 61 74 43, 
-Jan A. Haug: tlf. 91 13 96 27, jana.haug@oppfrisk.no +marit.hjelmeseth@oppfrisk.no\\ 
-Odd Ramstad: tlf. 92 42 76 27, odd.ramstad@oppfrisk.no +Jan A. Haug: tlf. 91 13 96 27, jana.haug@oppfrisk.no\\ 
-Siv J. S. Ingebo: tlf. 90 82 09 40, siv.ingebo@oppfrisk.no+Odd Ramstad: tlf. 92 42 76 27, odd.ramstad@oppfrisk.no\\ 
 +Siv J. S. Ingebo: tlf. 90 82 09 40, siv.ingebo@oppfrisk.no\\ 
 +\\
  
  
-Vi utfører:   +**Vi utfører:**\\
 Vurdering – tiltak – oppfølging Vurdering – tiltak – oppfølging
 av sykemeldte og de som er i ferd med å bli det av sykemeldte og de som er i ferd med å bli det
  
  
-Vurdering/kartlegging av: +**Vurdering/kartlegging av:** 
-●  arbeidsplass +  arbeidsplass\\ 
-●  individuell funksjonsevne +  individuell funksjonsevne\\ 
-●  utvidet arbeidsplassvurdering+  utvidet arbeidsplassvurdering\\`
  
-Arbeidsplassvurderingen foretas på arbeidsplassen etter standardiserte rutiner og med fokus på virksomhetens krav. Vi gir så veiledning om tilrettelegging på arbeidsplass i samarbeid med arbeidstaker og arbeidsgiver, og hver arbeidstaker får personlig oppfølging hele veien. Arbeidsplassvurderingen dekkes i helhet av NAV, da våre fysioterapeuter i Vikersund er godkjente gjennom NFFs kurs i ergonomi.+Arbeidsplassvurderingen foretas på arbeidsplassen etter standardiserte rutiner og med fokus på virksomhetens krav. Vi gir så veiledning om tilrettelegging på arbeidsplass i samarbeid med arbeidstaker og arbeidsgiver, og hver arbeidstaker får personlig oppfølging hele veien. Arbeidsplassvurderingen dekkes i helhet av NAV, da våre fysioterapeuter i Vikersund er godkjente gjennom NFFs kurs i ergonomi.\\ 
 +\\
  
-Hensikt: ● Forebygge sykemelding ● Få sykemeldte tilbake i arbeid  +**Hensikt:** 
-     ● Forebygge senere sykefravær +  * Forebygge sykemelding\\ 
- +  * Få sykemeldte tilbake i arbeid\\ 
-Hvem kan fremme ønske om en arbeidsplassvurdering:  +  * Forebygge senere sykefravær\\ 
- ● Behandlende lege/fastlege ● NAV ● Arbeidstaker ● Arbeidsgiver  +\\ 
-  +\\ 
-Aktivitetsorienterte tiltak i grupper eller individuelt +**Hvem kan fremme ønske om en arbeidsplassvurdering:** 
-Tiltakene iverksettes for å bedre de fysiske forutsetningene for å mestre jobben. Vi baserer oss på den nyeste forskningen innen feltet og gode kvalitetstestede metoder. +  * Behandlende lege/fastlege\\ 
- +  * NAV\\ 
-Prosjekter, kurs og foredrag+  * Arbeidstaker\\ 
 +  * Arbeidsgiver\\ 
 +\\  
 +**Aktivitetsorienterte tiltak i grupper eller individuelt**\\ 
 +Tiltakene iverksettes for å bedre de fysiske forutsetningene for å mestre jobben. Vi baserer oss på den nyeste forskningen innen feltet og gode kvalitetstestede metoder.\\ 
 +\\ 
 +**Prosjekter, kurs og foredrag**\\
 Frisk deltar i flere arbeidshelseprosjekter. Vi arrangerer ulike kurs og holder jevnlig foredrag innenfor temaer om arbeidshelse.  Frisk deltar i flere arbeidshelseprosjekter. Vi arrangerer ulike kurs og holder jevnlig foredrag innenfor temaer om arbeidshelse. 
 Eksempel på temaer i våre kurs er stressmestring, kommunikasjon, konflikthåndtering og grensesetting. Eksempel på temaer i våre kurs er stressmestring, kommunikasjon, konflikthåndtering og grensesetting.
 +\\
  
- +**KOMPETANSENETTVERK I FRISK**\\
-KOMPETANSENETTVERK I FRISK+
 Oppfølgingsenheten Frisk har etablert et kompetansenettverk og samarbeider med en rekke dyktige aktører innenfor arbeidshelse i Hedmark, Oppland og Buskerud. Med oss på laget har vi fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, livsstyrketrenere, HMS-veiledere, helsepedagog, leger, spesialsykepleier i psykiatri, sykepleier og bedriftspedagog. Vi knytter også til oss annen spesialkompetanse ved behov.  Oppfølgingsenheten Frisk har etablert et kompetansenettverk og samarbeider med en rekke dyktige aktører innenfor arbeidshelse i Hedmark, Oppland og Buskerud. Med oss på laget har vi fysioterapeuter, ergoterapeuter, psykologer, livsstyrketrenere, HMS-veiledere, helsepedagog, leger, spesialsykepleier i psykiatri, sykepleier og bedriftspedagog. Vi knytter også til oss annen spesialkompetanse ved behov. 
 Vi samarbeider nært med arbeidsgivere, arbeidstakere, NAV, fastleger, sykehus, arbeids-medisiner og utredningsinstanser. Vi samarbeider nært med arbeidsgivere, arbeidstakere, NAV, fastleger, sykehus, arbeids-medisiner og utredningsinstanser.
  %2009/%04/%17, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald