Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Link to this comparison view

veileder_tori_mellemstrand [2019/09/20]
perkaald
veileder_tori_mellemstrand [2019/09/20] (nåværende versjon)
perkaald
Linje 16: Linje 16:
 \\ \\
 Veiledning og coaching har som hensikt å bidra til bevisstgjøring, refleksjon, utvikling, læring og endring. I dagens samfunn legges det stor vekt på ansvar for og mulighet til læring og utvikling. I samtalene er det derfor viktig å legge til rette for at alle skal få mulighet til å ta i bruk hele sitt potensiale på en best mulig måte. Veiledning og coaching har som hensikt å bidra til bevisstgjøring, refleksjon, utvikling, læring og endring. I dagens samfunn legges det stor vekt på ansvar for og mulighet til læring og utvikling. I samtalene er det derfor viktig å legge til rette for at alle skal få mulighet til å ta i bruk hele sitt potensiale på en best mulig måte.
-Ungdomscoaching og foreldreveiledning+\\ 
 +\\ 
 +**Ungdomscoaching og foreldreveiledning** 
 +\\
 Ungdomsårene er en sårbar periode hvor de unge står ovenfor mange viktige valg. Det er i disse årene vi legger fundamentet for resten av livet vårt, og mange unge opplever det som en emosjonell berg-og-dal-bane hvor forandringer skjer raskt, både i hjernen og i kroppen. For noen er det en periode preget av lav selvtillit, høyt forventningspress og mangel på retning og motivasjon. Målet med coachingen er, gjennom tillit og trygghet, å hjelpe ungdommen til å finne drivkraft og motivasjon til å se sitt eget potensial og til å ta bevisste og gode valg.  Ungdomsårene er en sårbar periode hvor de unge står ovenfor mange viktige valg. Det er i disse årene vi legger fundamentet for resten av livet vårt, og mange unge opplever det som en emosjonell berg-og-dal-bane hvor forandringer skjer raskt, både i hjernen og i kroppen. For noen er det en periode preget av lav selvtillit, høyt forventningspress og mangel på retning og motivasjon. Målet med coachingen er, gjennom tillit og trygghet, å hjelpe ungdommen til å finne drivkraft og motivasjon til å se sitt eget potensial og til å ta bevisste og gode valg. 
  %2019/%09/%20, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald