Familieterapeut
Jeg begynte å jobbe som sosionom i 1984 (innenfor førstelinjen).
Fra 1989 har jeg jobbet som terapeut innenfor spesialisthelsetjenesten (psykiatri og avhengighet, samt rus). Fra 2010 har jeg arbeidet som familieterapeut ved Familieavdelingen ved Modum Bad. Mine kolleger og pasienter beskriver meg som en dyktig terapeut som er følsom og innsiktsfull.
Klinisk sosionom i 1993. Senere 2 års videreutdanning i kognitiv terapi (2014), emosjonsfokusert terapi (2022), familieterapeut/veileder (1991), transkulturell behandling (1993), innføringskurs i psykoterapi (1997).

Individuell behandling 60 min: kr 1 050
Parterapi 120 min: kr 1 950

Tlf.: 4134 9606
lillianell@yahoo.no

https://lilliansivertsen.no
%2023/%10/%18
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald