Fysioterapeut Jan A Haug


Utdannet fysioterapeut fra Berlin i Bergen

Tilbyr fysioterapi, TFT behandling, mindfulness,
treningsveiledning m.m. for sammensatte lidelser.

Har driftstilskudd for fysioterapi, noe som innebærer takster
etter takstplakaten for fysioterapeutisk arbeid.
Timepris for TFT behandling er kl 600,-.

Timeavtaler kan gjøres over telefon 9113 9627
eller på e-mail: janhaug61@gmail.com
%2023/%10/%18
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald