Spes. klinisk psykologi

Badeveien 1
3370 VIKERSUND

Psykologutdannelse fra St. Olaf College, USA og Universitetet i Oslo våren 1982.Godkjent spesialist i klinisk psykologi i 1988.

Yrkeserfaring fra psykiatrisk poliklinikk, rusmiddelinstitusjon, PPT, Forsvaret.

Selvstendig praksis på fulltid fra 1991. Omdannet til aksjeselskap i 1996.

Individuelle samtaler, parsamtaler, gruppeterapi. Veiledning av ulike yrkesgrupper.

Sakkyndig arbeid for retten i barnevern-, familie- og straffesaker.

Timebestilling over telefon 3278 8580, 9053 2255
Eller e-mail: per.kaald@sommerfryd.net.
%2023/%10/%18
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald