Badeveien 1
3370 VIKERSUND


Hva er osteopati
Osteopati er en helseprofesjon som baseres på vitenskapelige og kliniske fag. I lys av den biopsykososiale modellen undersøker og behandler osteopaten med utgangspunkt i at god helse ikke bare er fravær av sykdom, men også smerter og funksjonsplager i muskel- og skjelettsystemet. Osteopati søker gjennom behandling av dette å fremme pasientens evne til å hjelpe seg selv. Behandlingen er trygg og individualisert - og egner seg for pasienter i alle aldre.

Osteopaten vil sammen med deg lage en plan for dine behandlinger, hva du kan forvente og hva du selv må ta ansvar for. Vi finner sammenhengen mellom plagene, kroppen og hverdagen til pasienten. Som osteopater må vi ha en helhetlig forståelse av pasientens smerter og plager for å bidra til bedring. Vi bruker derfor god tid både på pasienten og dens helse – med hendene våre som en viktig del av behandlingen.

Er tilgjengelig på Sommerfryd mandag, onsdag og fredag 08.00-16.00.

Timeavtaler kan gjøres over telefon: 3277 9277
eller på nett: timebestilling.aspit.no/#/p2978
%2023/%10/%18
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald