Psykomotorisk fysioterapeut Sirpa Lilja
Medlem av Norges fysioterapiforbund (NFF) og
Forening for medisinsk akupunktur (NFMA)

Badeveien 1
3370 Vikersund

Tlf.: 9572 0887
E-post: sel-lilj@online.no


Utdannet fysioterapeut i Finland 1982.
Utdanning i medisinsk akupunktur 2004.
Videreutdanning innen psykomotorisk fysioterapi 2009.
Instruktør i Fysio-Pilates.
Utdannet ved Nordisk institutt for Fysio-Pilates i Bergen.
Jobbet som privatpraktiserende fysioterapeut siden 1982.

Om Pilatestrening

Treningsformen har navn etter Joseph Pilates (1880 – 1967). Joseph var svak og sykelig som barn og begynte derfor å trene for å bygge opp immunforsvaret sitt. Hans interesse for fysisk aktivitet vedvarte, og etter år med svært allsidig praksis, begynte han å utvikle sin egen treningsform: Pilates metoden. I 1926 åpnet han sitt eget studio i New York. Her hadde han blant annet et nært samarbeid med New York Ballet.

Fysio-Pilates er en fornyelse av den tradisjonelle pilatestreningen. Mange av de tradisjonelle pilatesøvelsene barer preg av at Josepf Pilates jobbet mye med dansere. De krever derfor mer fleksibilitet, styrke og kroppsbeherskelse enn hva gjennomsnittet i befolkningen har. I Fysio-Pilates har metoden blitt oppgradert i tråd med nyere forskning og viten innen fysioterapifaget. De fleste øvelsene har blitt brutt ned for å gi en mer trinnvis oppbygning, og nye øvelser har kommet til. Dette gjør metoden til et redskap enten du er frisk eller har fysiske plager.

I treningen legges det særlig vekt på å styrke de dype musklene rundt mage og rygg, og å balansere de ulike muskelgruppene mot hverandre. Mange trener uhensiktsmessig slik at sterke muskler blir sterkere og svake muskler forblir svake. Dette gjør at kroppen belastes feil, og faren for skader og kroniske smerter øker. Andre viktige elementer i Fysio-Pilates er: styrke, fleksibilitet, holdning, pust og avspenning.

Treningen foregår i en liten gruppe, maks 12 deltakere, som muliggjør mer individuell og tett oppfølgning av fysioterapeut. Atmosfæren rundt treningen vil ofte være preget av stillhet og konsentrasjon. Samtidig med at du bygger opp kroppen, vil du kjenne at øvelsene gir ro og avspenning. Fysio-Pilates time kan dermed gi deg et lite ”pusterom” i hverdagen.
%2024/%01/%04, Per Kaald
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald