Badeveien 1
3370 VIKERSUND

Tlf.: 3278 8580
Mob.: 9094 9096
E-mail: post@bjerkebo.no

Veiledning og coaching


Har til hensikt å bidra til utvikling, endring og læring.
I samtalene legges det til rette for refleksjon og bevisstgjøring
slik at hver enkelt får muligheten til å oppdage og bli kjent med
egne ønsker, behov, ressurser og potensial.
Det legges vekt på ansvarliggjøring, handling og for muligheten til
å ta gode og bevisste valg for seg selv.

• 1 til 1 samtaler
• Ungdomscoaching
• Foreldreveiledning
• Gruppeveiledning / kurs
• Bedrift


Priser:
Førstegangssamtale (90min): 800 kr
Oppfølgende samtaler (60min): 550 kr

Timeavtaler kan gjøres over telefon 9094 9096 / 3277 9277
eller på e-post: post@bjerkebo.no.

Les mer om tilbudene på www.bjerkebokompetanseutvikling.no. .
%2023/%10/%18
Badeveien 1, 3370 Vikersund.
Ansvarlig redaktør: Per Kaald